Mistä puhun

Puhun ja opetan mielelläni aiheista, joihin olen tutkijana tai yhteiskunnallisen vaikuttamistyöni myötä perehtynyt. Näihin teemoihin kuuluvat mm. eläinten yhteiskunnallinen asema, ihmisten ja eläinten välinen eronteko, yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus, vegaaninen elämäntapa, turkistarhaus ja Kiinan eläinoikeustilanne.

Olen koonnut alle pitämiäni luentoja ja puheenvuoroja aiheineen.

LUENNOT:

 • Luento: Modernisoituva yhteiskunta ja eläinsuhteiden muutos. Kohtaamispaikkana maapallo 2021 -luentosarja. Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Yleinen historia, 14.4.2021.
 • Luentosarjassa Eläimet työssä, Tampereen yliopisto. Luento 18.9.2019 Olemmeko nähneet eläimet työssä? – Jos emme, miksi emme? 
 • Luentosarjassa Eläimet työssä, Tampereen yliopisto. Luento 10.10.2018 Näkivätkö varhaiset sosiologit eläimet työssä? – Westermarckin ja Durkheimin moninaiset eläimet.
 • Kurssi: Taidekasvatus ja ekologinen ajattelu, Aalto University. Luento 11.4.2018 Miten voimme purkaa ihmisen ja muiden eläinten rajaa?
 • Kurssi: Art and Environmental Education, Aalto University. Luento 19.5.2017
  Can we cross the human-animal boundary?
 • Luentosarja: ”Eläinten hyvinvointi – etiikasta käytännön eläinsuojelutyöhön”, Helsinki. Luento 13.1.2011 Yhteiskuntatieteellinen näkemys eläinten hyvinvointiin – 
Miten käsitykset eläimistä ja eläinten hyvinvoinnista muotoutuvat
 • Studia generalia. Lapin yliopisto 12.4.2010 klo 12-14: Eläin itsessämme, eläin seuranamme – kurkistuksia sosiologisen eläintutkimuksen maailmaan
 • Koko luentosarja: Eläimet ja yhteiskunta – Johdatusta yhteiskuntatieteelliseen eläintutkimukseen YYMP0201, 18 h, 5 op Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos, kevät 2010.
   • Mitä on yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus
   • Eläinsuhteiden historialliset muutokset & modernin ambivalenssin synty
   • Eläinkäsitysten rakentuminen, ihminen-eläin-eronteko
   • Ristiriitaisten eläinsuhteiden hallintakeinot
   • Ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen tutkimus
 • Hellyyden ja hyväksikäytön ehdoilla – Yhteiskuntatieteellisestä eläintutkimuksesta. Tampereen yliopisto, 28.10.2009
 • Ympäristösosiologia-luentosarja, Jyväskylän yliopisto, 1.4.2009: Sosiologinen eläintutkimus
 • Luentosarjan vastaava järjestäjä ja yksi luennoitsija: Eläinpolitiikka: Eläimet, ympäristönsuojelu ja yhteiskunta. Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Ympäristönsuojelutieteen ja limnologian laitos: SL 2007, 2. Periodi, YMPS608.
 • Koko luentosarja ”Ympäristötutkimuksen viimeisimmät suuntaukset: Eläimet ja yhteiskunta”. Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos, 13.-17.3.2006. 18 h
  • Mitä yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus on
  • Ihmisten ja eläinten muuttuvat suhteet
   • Historiallinen katsaus ihmis-eläinsuhteisiin
  • Ihmisten ja eläinten muuttuvat suhteet
   • Modernien eläinsuhteiden ambivalenssi ja eläinsuhteidemme tulevaisuus
  • Mikä on eläin?
   • Eläinten yhteiskunnalliset merkitykset
   • Eläimet sosiaalisina konstruktioina
   • Eläin toiseutena
   • Eläinluokitukset
  • Eläinsuhteiden ristiriidat käytännöissä
   • Eläinasenteet
   • Eläinsuojelu/eläinoikeudet
  • Eläimestä mielellisenä sosiaalisena toimijana
   • Eläimen ja ihmisen vuorovaikutus
   • Eläimet ”terapiakäytössä”
 • Luentosarja: Tuotantoeläinten hyvinvointi ja luomukotieläintuotannon erityiskysymykset Helsinki 30.10.2007 Yhteiskuntatieteellinen näkemys eläinten hyvinvointiin – miten eläinsuojeluliike on vaikuttanut eläinasenteisiin?
 • Luentosarja: Tuotantoeläinten hyvinvointi ja luomukotieläintuotannon erityiskysymykset, Mikkeli 2.11.2005. Yhteiskuntatieteellinen näkemys eläinten hyvinvointiin – miten eläinsuojeluliike on vaikuttanut eläinasenteisiin?
 • Luentosarjan vastaava järjestäjä ja yksi luennoitsijoista: Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Ympäristönsuojelutieteen ja limnologian laitos: ”Eläinpolitiikka: Eläimet, ympäristönsuojelu ja yhteiskunta”, kevät 2004.
  • Oma luento: Eläinten sosiaalinen konstruointi: eläimen ja eläimyyden määrittelyt ja merkitykset, ihmis–eläin -eronteko ja eläinten luokittelut.
  • Ja osa luennosta: Muuttuvat eläinsuhteet: modernisaation ja myöhäismoderniteetin merkitys eläinsuhteille.

AKATEEMISET PUHEENVUOROT:

 • Proximity, immersion, distance and difference in the study of animals and other alterities. Keynote-esitelmä: “Animal Futures. Animal rights in activism and academia. Estonian Traditional Music Center, Viljandi, Eesti, 8.-9.5.2021.
 • Samankaltaisuus, läheisyys, etäisyys ja ero eläinten ja muiden Toisten tutkimuksessa. Sosiologipäivät 2021, 11.3.2021.
 • Ihmisen erottaminen muista eläimistä – eronteon historia ja merkitys yhteiskuntatieteissä. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran Eläintutkimuspäivien 2020 kutsuttujen puhujien luennot etäluentoina Zoomissa. Keynote-luento 2.12.2020.
 • Miksi meidän on vaikea hyväksyä olevamme eläimiä? Kriittisen eläintutkimuksen verkosto ry: Ihmiskeskeisyyttä purkamassa – kriittisen eläintutkimuksen ja taiteen keinoin. 27.9.2020 Keskuskirjasto Oodi, Helsinki.
 • Animals in the history of sociology – has sociology ever accepted human animality? 6th Conference of the European Association for Critical Animal Studies (EACAS). May 22-24, 2019, Communication Campus of Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain.
 • Eläimet sosiologian historiassa – onko sosiologia koskaan hyväksynyt ihmisen eläimyyttä? Eläintutkimuspäivät – Finnish Seminar for Human Animal Studies. 8.-9.4.2019, Tieteiden talo, Helsinki.
 • Searching for the roots of exclusion – animals in the sociologies of Westermarck and Durkheim. University of Tampere Science and Technology Studies Research Seminar: Animal Turn, 16.11.2017.
 • ”The role of Saga Furs and the Finnish fur industry in promoting the fur industry in China”. The Fourth Annual Oxford Animal Ethics Summer School: The Ethics of Fur. July 23-26, 2017, Oxford, United Kingdom.
 • Ihmisten ja eläinten luokitteluista ja määrittelyistä Durkheimin ja Westermarckin teksteissä. Sosiologipäivät 2009, Yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus. Helsinki 21.3.2009.
 • Earthworms, Captain Gordon Stables’s cat and harmless snakes – What are these animals used for in classical sociological texts? Tiede, teknologia ja sukupuoli –seminaari, Tampereen yliopisto. 30.1.2009
 • “What are the animals needed for in early sociological texts?”. Gender and Nature Institute of University of Uppsala, workshop: ”Investigating human-animal relations in science, popular culture and work”.  June 9, 2008, Uppsala, Sweden.
 • ”Ontological” and ”concrete” animals of sociological texts”. The 15th Summer School of Cultural Studies – Nature and Culture – Addressing the Boundary, June 2–4, 2008, Jyväskylä, Finland.
 • Millainen on Westermarckin ja Durkheimin tekstien eläin?” Sosiologipäivät, yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen työryhmä, 28.3.2008, Lapin yliopisto.
 • “The significance of animals in early sociological texts – Cases of Edward Westermarck and Émile Durkheim”. British Sociological Association’s Annual Meeting 2007, Stream: Animal Human Connections. April 13, 2007, London, United Kingdom.
 • The changing boundary between humans and animals and the importance given to animal welfare. Fairness and welfare in Rural-Urban relations –seminar. Group session: Animal welfare. December 8-10, 2005, Mikkeli (Ruralia Institute – University of Helsinki), Finland.
 • The construction of the meaning of animal in early sociological theory – Case of Edward Westermarck. American Sociological Association’s 100th Annual Meeting, Section on Animals and Society, Session: Animal & Homo Sapien Interactions: Theory, Symbolic Interaction, and Policy. August 13-16, 2005, Philadelphia, Pennsylvania, US.
 • The construction of the meaning of animal in early sociological theory – Cases of Edward Westermarck and Émile Durkheim. ISAZ – International Society for Anthrozoölogy – 2005 Conference “Exploring Human-Animal Relationships”, July 11-12, 2005, Niagara Falls, New York, US.
 • Sosiologinen eläintutkimus ja sosiologian eläinkäsityksen rakentuminen. Sosiologipäivät, yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen työryhmä, 1.-2.4.2005, Joensuun yliopisto.                                                                 

MUITA PUHETILAISUUKSIA:

 • Miksi väitämme, ettei ihminen ole eläin? Vegemessut, Helsinki. 25.2.2018.
 • Ihmisen tila – Luonnon tila. Filosofiklubin vieraana, Helsinki 7.2.2018
 • Searching for the roots of exclusion of animals in sociology. Tallinn, 10.11.2017. Animal Rights Conference.
 • Kuormahevosista kaupunkikaneihin – eläinsuojelun historiaa. Helsingin työväenopisto, 17.9.2009.