Allekirjoitatko sinä nämä tavoitteet?

Pidätkö seuraavia tavoitteita kannattamisen arvoisina?:

Samasta tai samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa

Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan työnantajien kesken

Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava

Isyyttä tulee tukea

Työn ja perheen yhteensovittamisesta tulee tehdä helpompaa kaikille vanhemmille

Ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita oma elämänpolku vapaana sukupuoleen liittyvistä rajoitteista

Ammattialojen segregaatio on purettava

Lakiehdotusten ja budjetin sukupuolivaikutukset on arvioitava

Johtotehtäviin tulee valita tasaisesti naisia ja miehiä

Koulutuksen ja koulutuksen sisältöjen tasa-arvoon tulee kiinnittää huomiota

Terveyspolitiikkaa on tarkasteltava niin naisten kuin miestenkin näkökulmasta

Miesten syrjäytymiseen on puututtava

Maahanmuuttajanaisten kotoutumisesta on huolehdittava

Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin pareilla

Jos pidit, käyhän allekirjoittamassa feministinen aloite:

http://www.adressit.com/feministinen_aloite